100 Tiếng Anh giao tiếp

Bài 79: Bill bị sa thải

100 bai tieng anh giao tiep

John Alô? Hello? Ann Chào John, xin lỗi gọi quá trễ. Hy vọng tôi không đánh thức bạn dậy. Hi John, sorry for calling so late, I hope I didn’t wake you up. John Thực ra tôi vừa mới làm xong việc. Tôi chưa đi ngủ. Actually, I was just …

Read More »

Bài 74: Chụp ảnh

100 bai tieng anh giao tiep

William Xin lỗi, bạn có thể chụp giúp chúng tôi tấm ảnh được không? Excuse me, sir, will you take a picture of us? Susan Được chứ. Cái máy ảnh này thực đẹp. Sure. This is a really nice camera. William Cám ơn, bố mẹ tôi cho tôi. Thanks, my …

Read More »

Bài 71: Đi taxi

100 bai tieng anh giao tiep

Taxi driver Chào cô, cô cần tắc xi không? Hello Miss, do you need a taxi? Mary Vâng. Yes. Taxi driver Cô có hành lý không? Do you have any luggage? Mary Chỉ có 2 va li. Just these two suitcases. Taxi driver Được, tôi sẽ để vào sau xe …

Read More »