Bài 72: Chúng ta lạc đường

LindaBạn có đói không?
Are you hungry?
RobertKhông, tại sao?
No, why?
LindaChúng ta đã lái xe lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào để ăn đi.
We’ve been driving for a long time. I think we’d better find some place to eat soon.
RobertKhông, tôi không sao. Chúng ta bị muộn rồi vì vậy chúng ta không nên dừng lại.
No, I’m OK. We’re late so we’d better not stop.
LindaChúng ta đã đi ngang cửa hàng đó 3 lần rồi. Tôi nghĩ chúng ta bị lạc đường. Chúng ta nên hỏi đường người nào đó đi.
We’ve passed that same store three times already. I think we’re lost. We should ask someone for directions.
RobertChúng ta không bị lạc đường đâu.
We’re not lost.
LindaTôi chưa bao giờ đi đường này trước đây. Bạn có biết bạn đang đi đâu không?
I’ve never gone this way before. Do you know where you’re going?
RobertBiết, đường này đi ngang qua thị trấn. Nhanh hơn là xa lộ.
Yes, this road goes through town. It’s faster than the highway.
LindaĐược. Bạn lái chậm hơn một chút được không?
OK. Would you mind driving a little slower please?
RobertĐược chứ, không thành vấn đề.
Sure, no problem.
LindaBạn có thấy tấm biển phía sau kia không? Tôi nghĩ đây là đường một chiều.
Did you see that sign back there? I think this is a one way street.
RobertKhông, tôi không thấy. Tôi sẽ phải quay trở lại.
No, I didn’t see it. I’m going to have to turn around.
LindaBạn không thể quay xe ở đây. Tôi nghĩ bạn nên để tôi lái xe.
You can’t turn around here. I think you should let me drive.
RobertTôi nghĩ bạn đúng rồi. Tôi bắt đầu mệt.
I think you’re right. I’m getting tired.
Xem thêm:   Bài 60: Tan nạn xe
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x