100 Tiếng Anh giao tiếp

Bài 70: Nghe nhạc

100 bai tieng anh giao tiep

Bill Bạn đang nghe gì vậy? What are you listening to? Lucy Tôi đang nghe ra đi ô. I’m listening to the radio. Bill Tôi biết rồi. Ban nhạc nào đang chơi? I know that. Who are they playing? Lucy Đoán thử xem. Guess. Bill Tôi nghĩ là ban the …

Read More »

Bài 68: Tôi bị dị ứng

100 bai tieng anh giao tiep

Beth Patrick, tại sao bạn không gọi điện thoại cho tôi tối hôm qua? Tôi lo lắng về bạn. Patrick, why didn’t you call me last night? I was worried about you. Patrick Xin lỗi, tôi bị ốm. Tôi đã đi ngủ sớm. Sorry, I was sick. I went to …

Read More »

Bài 67: Gửi một gói hàng

100 bai tieng anh giao tiep

Cathy Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn? Hello, how may I help you? Alex Tôi muốn gửi gói quà này tới California. I’d like to send this package to California. Cathy Bạn muốn gửi cấp tốc hay gửi thường? Would you like to send it overnight or by …

Read More »

Bài 66: Thuê phòng khách sạn

100 bai tieng anh giao tiep

Receptionist Xin chào. Good evening. Jim Chào. Bạn còn phòng trống tối nay không? Hi. Do you have any vacancies tonight? Receptionist Còn. Giá là 55 đô. Yes. The rate is 55 dollars. Jim Phòng có kết nối internet không? Do the rooms have internet access? Receptionist Chúng tôi có …

Read More »

Bài 65: Quà sinh nhật

100 bai tieng anh giao tiep

Jimmy Angela, vào đi. Angela, come in. Angela Chúc mừng sinh nhật! Happy Birthday! Jimmy Cám ơn. Tôi không thể tin rằng bạn nhớ sinh nhật của tôi. Thanks. I can’t believe you remembered that. Angela Ờ, tôi có lịch trong máy tính của tôi. Nó giúp tôi nhớ những …

Read More »

Bài 63: Tôi đổi ý

100 bai tieng anh giao tiep

Ellen Kevin, bạn muốn làm gì? Kevin, what would you like to do? Kevin Tôi không biết. Có lẽ xem ti vi. I don’t know. Maybe watch TV. Ellen Đó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm nên tôi nghĩ bạn nên nghỉ một lúc. That’s …

Read More »

Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

100 bai tieng anh giao tiep

Receptionist Alô, khách sạn Marriott, tôi có thể giúp gì bạn? Hello, Marriott Hotel, how may I help you? Nancy Chào, tôi muốn đặt chỗ trước. Hi. I’d like to make a reservation. Receptionist Xin chờ một chút. Được, ngày nào? Just a moment. OK, for what date? Nancy 25 …

Read More »

Bài 61: Đến gặp bác sĩ

100 bai tieng anh giao tiep

Doctor Chào bà Wilson. Hello Mrs. Wilson. Mrs. Wilson Chào bác sĩ. Hi Doctor. Doctor Bà cảm thấy thế nào? How are you feeling? Mrs. Wilson Tôi không cảm thấy khỏe. I don’t feel good. Doctor Điều gì đang làm phiền bà? What’s bothering you? Mrs. Wilson Tôi bị đau …

Read More »