Học từ vựng Tiếng Anh

Học từ vựng tiếng anh, hoc tu vung qua hinh anh

Bài 9: Từ vựng TOEIC chủ đề Electronics

Từ vựng TOEIC chủ đề Electronics

Danh sách Từ vựng TOEIC chủ đề Electronics – Điện Tử trong bộ 600 từ vựng TOEIC disk /disk/ Giải thích: a device for storing information on a computer Từ loại: (n): đĩa (vi tính, thể thao, đĩa hát…) Ví dụ: Rewritable compact disks are more expensive than read-only CDs Đĩa …

Read More »

Bài 8: Từ vựng TOEIC chủ đề Office Procedures

Từ vựng TOEIC chủ đề Office Procedures

Danh sách Từ vựng TOEIC chủ đề Office Procedures – Các Quy Trình Trong Công Sở trong bộ 600 từ vựng TOEIC appreciation /ə,pri:ʃi’eiʃn/ Giải thích: pleasure that you have when you recognize good qualities Từ loại: (n): ‹sự› đánh giá, nhận thức (đúng/cao/sâu sắc); sự cảm kích Ví dụ: In …

Read More »