Học từ vựng Tiếng Anh

Học từ vựng tiếng anh, chuyên mục tổng hợp từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành, từ vựng Tiếng Anh cho giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

Cụm động từ là gì? Cụm động từ  Tiếng Anh có nghĩa là PHRASAL VERBS:  là là sự kết hợp của một động từ và một tiểu từ (phó từ, giới từ hoặc cả hai). Việc học các cụm động từ không phải là học các động từ và tiểu …

Read More »