Học từ vựng Tiếng Anh

Học từ vựng tiếng anh, chuyên mục tổng hợp từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành, từ vựng Tiếng Anh cho giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

100 Cụm động từ Tiếng Anh cần học cho kỳ thi THPT Quốc gia

Cụm động từ là gì? Cụm động từ  Tiếng Anh có nghĩa là PHRASAL VERBS:  là là sự kết hợp của một động từ và một tiểu từ (phó từ, giới từ hoặc cả hai). Việc học các cụm động từ không phải là học các động từ và tiểu …

Read More »

700 từ vựng xuất nhập khẩu

700 từ vựng xuất nhập khẩu

Bộ từ vựng Tiếng Anh tổng hợp 700 thuật ngữ Tiếng Anh xuất nhập khẩu– Logistics của tác giả Hà Lê. Đây là những từ vựng cơ bản và hay dùng nhất trong Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu- Tiếng Anh kinh tế. 700 từ vựng xuất nhập khẩu …

Read More »