100 Tiếng Anh giao tiếp

Bài 60: Tan nạn xe

100 bai tieng anh giao tiep

Shannon Anthony, bạn khỏe không? Anthony, are you OK? Anthony Bây giờ tôi khỏe, nhưng tôi bị tai nạn xe sáng nay. I’m OK now, but I got into an car accident this morning. Shannon Bạn có bị đau không? Were you hurt? Anthony Không, nhưng cổ tôi vẫn còn …

Read More »

Bài 56: Mời ăn tối

100 bai tieng anh giao tiep

Barbara Chào James, rất vui gặp lại bạn. Hi James, it’s good to see you again. James Chào Barbara. Hi Barbara. Barbara Bạn ở đây để làm việc hả? Are you here for work? James Vâng. Yes. Barbara Steve có đi với bạn không? Is Steve with you? James Không, …

Read More »

Bài 55: Tôi bị cảm

100 bai tieng anh giao tiep

Tracy Bạn cảm thấy thế nào? How are you feeling? Alan Tôi vẫn bị cảm. I still have a cold. Tracy Vẫn? Đã hơn một tuần rồi, phải không? Still? It’s been over a week now, hasn’t it? Alan Vâng, hơi lâu rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy như thế …

Read More »

Bài 54: Thư tín

100 bai tieng anh giao tiep

Bill Ê Jane, bạn nhận thư từ chưa? Hey Jane, did you get the mail yet? Jane Có, tôi đã nhận sáng nay. Có vài hóa đơn và một lá thư từ mẹ tôi. Cũng có cả một đống thư rác. Yes. I picked it up this morning. There were …

Read More »

Bài 53: Hẹn gặp bác sĩ

100 bai tieng anh giao tiep

Adam Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ. Hi, I’d like to see the doctor, please. Receptionist Bạn có hẹn trước không? Do you have an appointment? Adam Không. No. Receptionist Bạn muốn hẹn khi nào? When would you like an appointment? Adam Hôm nay được không? Is today possible? …

Read More »

Bài 51: Học thi

100 bai tieng anh giao tiep

Shawn Chào Kim. Hi Kim. Kim Ê Shawn, rất vui gặp lại bạn. Hey Shawn, good to see you again. Shawn Bạn thế nào? How have you been? Kim Được. Tối hôm qua tôi không ngủ nhiều lắm. Tôi thức tới 2 giờ để học thi. OK, I didn’t sleep …

Read More »