Bài 77: Mẹ vợ (chồng) tôi sẽ đến vào ngày mai.

LisaAlô?
Hello?
JamesChào. Bạn còn thức không?
Hi. Are you still up?
LisaVâng.
Yes.
JamesBạn nghe có vẻ mệt, mọi việc ổn chứ?
You sound tired, is everything OK?
LisaVâng, mọi việc đều ổn. Tôi chỉ chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài.
Yeah, everything’s fine. I’m just getting ready to go to bed. It’s been a really long day.
JamesBạn có thời gian lát nữa uống cà phê với tôi không? Tôi muốn nói với bạn một chuyện.
Do you have time to get some coffee with me later? I have something I want to talk to you about.
LisaKhông, rất tiếc. Hôm nay không được. Ngày mai tôi phải dậy sớm.
No, sorry. Not today. I have to get up early tomorrow.
JamesÔ. Ngày mai bạn sẽ làm gì?
Oh, What are you going to do tomorrow?
LisaMẹ chồng tôi sẽ tới chơi vì vậy tôi phải dậy sớm và dọn dẹp nhà cửa.
My mother-in-law is coming over so I have to get up early and clean the house.
JamesTôi hiểu.
I see.
LisaNgày mai bạn rảnh không?
Are you free tomorrow?
JamesCó, vào buổi chiều. Tôi phải hoàn tất một việc tôi đang làm, nhưng sau 3:30 tôi sẽ rảnh.
Yes, in the afternoon. I have to finish something I’m working on, but I’ll be free after 3:30.
LisaBạn có muốn gặp nhau sau khi bạn xong việc không?
Do you want to get together after you finish work?
JamesBạn có nghĩ rằng bạn có thời gian không?
Do you think you’ll have time?
LisaCó, mẹ chồng tôi sẽ ra về khoảng 2 giờ chiều.
Yeah, my mother-in-law will be leaving here around 2PM.
Xem thêm:   Bài 74: Chụp ảnh

Leave a Reply