Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo

RichardHê, bạn tới đây bằng gì vậy?
Hey, how did you get here?
JenniferTôi đi xe đạp.
I rode my bike.
RichardBạn nói nghiêm túc không đó? Tại sao bạn làm như vậy? Tôi có thể đón bạn.
Are you serious? Why did you do that? I could have picked you up.
JenniferĐược mà. Tôi không thích làm phiền bạn. Tôi biết bạn không thích dậy sớm.
That’s OK, I didn’t want to bother you. I know you don’t like to wake up early.
RichardBạn thật đáng mến. Bạn có lạnh không?
That’s so nice of you. Aren’t you cold?
JenniferKhông, không lạnh lắm. Tôi có mặc áo choàng.
No, not really. I wore a coat.
RichardCó gì trong túi vậy?
What’s in the bag?
JenniferMột loại táo đặc biệt.
It’s a special type of apple.
RichardÔ. Tôi ăn thử một trái được không? Nó rất ngọt.
Oh. Can I try one? It’s very sweet.
JenniferTôi thêm đường. Những trái táo này rất ngon. Chỉ có 30 xu một trái.
I put sugar on it. These apples are really good. They were only 30 cents each.
RichardChúng không đắt hơn những trái trong siêu thị sao?
Aren’t those more expensive than the ones at the supermarket?
JenniferVâng, chúng đắt hơn, nhưng chúng ăn ngon hơn.
Yeah, they’re more expensive, but they taste better.
RichardBạn còn mua loại trái cây nào khác không?
Did you buy any other fruit?
JenniferỜ, ngoài táo, tôi có mua cam và chuối.
Well, besides the apples, I bought oranges and bananas.
Xem thêm:   Bài 55: Tôi bị cảm
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x