Bài 73: Giúp tôi tìm cái ghế

BarbaraAdam, bạn có thể giúp tôi một việc được không?
Adam, can you do me a favor?
AdamDĩ nhiên.
Sure.
BarbaraTôi không thể tìm được ví của tôi. Bạn có thể giúp tôi không?
I can’t find my purse. Can you help me?
AdamKhông có vấn đề gì. Tôi sẽ giúp bạn tìm nó.
No problem, I’ll help you look for it.
BarbaraCám ơn.
Thanks.
AdamNó màu gì?
What color is it?
BarbaraĐen.
It’s black.
AdamBạn tìm trong bếp chưa?
Did you look in the kitchen?
BarbaraRồi, tôi đã tìm trong đó rồi.
Yes, I already looked there.
AdamTôi sẽ tìm trong phòng khách.
I’ll look in the living room.
BarbaraBạn có tìm thấy nó không?
Did you find it?
AdamKhông, nó không có đó. Bạn thấy nó lần cuối cùng khi nào?
No. It’s not in there. When was the last time you saw it?
BarbaraTôi có mang theo khi tôi tới thư viện sáng nay.
I had it when I went to the library this morning.
AdamBạn có nghĩ rằng bạn có thể đã để quên nó ở đó không?
Do you think you might have left it there?
BarbaraCó thể. Tôi sẽ gọi điện thoại cho thư viện và hỏi họ xem có ai thấy nó không?
Maybe. I’ll call the library and ask them if anyone found it.
AdamChờ đã. Phải nó đây không?
Wait! Is this it?
BarbaraVâng, đúng nó. Đó là cái ví của tôi. Cám ơn đã giúp tôi tìm thấy nó.
Yes, That’s it. That’s my purse. Thanks for helping me find it.
Xem thêm:   Bài 69: Josh làm việc ở một công ty phần mềm
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x