Bài 75: Tôi đánh rơi máy tính bỏ túi của bạn.

ThomasChào Tracy. Có chuyện gì vậy?
Hi Tracy. What’s going on?
TracyChào Thomas. Tôi đứng xếp hàng để mua máy chơi dĩa DVD.
Hi Thomas. I’m waiting in line to buy a DVD player.
ThomasXếp hàng dài quá. Tại sao bạn không để ngày mai trở lại.
The line is too long. Why don’t you come back tomorrow.
TracyTôi nghĩ bạn có lý. Họ sắp đóng cửa rồi.
I think you’re right. They’re going to close soon.
ThomasChúng ta đi uống cà phê đi.
Let’s go get some coffee.
TracyĐược. Chờ một chút. Tôi phải lấy một vật ra khỏi ví. Bạn cầm cái này giúp tôi được không?
OK. Wait a minute, I have to get something out of my purse. Will you hold this for me?
ThomasĐược chứ. Ôi.
Sure. Oops.
TracyCó điều gì vậy?
What happened?
ThomasTôi đánh rơi cái máy tính bỏ túi của bạn. Nó có bị vỡ không?
I dropped your calculator. Is it broken?
TracyTôi không chắc. Để tôi xem. Không, tôi không nghĩ là nó bị vỡ. Cái nút bị rơi ra. Tôi có thể sửa được
I’m not sure. Let me have a look. No, I don’t think it’s broken. The button came off though. I can fix it.
ThomasRất tiếc về việc này.
Sorry about that.
TracyĐừng bận tâm. Tôi đánh rơi nó mãi. Nếu nó bị vỡ, tôi còn một cái khác ở trong xe.
Don’t worry about it. I do that all the time. If it is broken, I have another one in my car.
Xem thêm:   Bài 57: Gửi cho tôi đường đi

Leave a Reply