Ngữ pháp Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

Từ loại Tiếng Anh là gì?

Từ loại Tiếng Anh là gì

Từ loại tiếng Anh là một trong những khái niệm cơ bản và quan trọng trong việc học và sử dụng tiếng Anh. Trong tiếng Anh, có nhiều loại từ khác nhau, mỗi loại có một chức năng và cách sử dụng riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ …

Read More »

Âm câm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh luôn có nguyên tắc sử dụng mạo từ “a”,”an” trước các danh từ.Và “a” thường đứng trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm,”an” đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm.Nhưng tại sao có những trường hợp “an hour” chứ không phải là”a …

Read More »

Đảo ngữ

dao ngu

Đảo ngữ (Inversions) Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện …

Read More »

Giống-Gender

giong

Giống (Gender) 1. Định nghĩa: Là hình thức biến thể của danh từ để chỉ “tính”- hay phân biệt giống. 2. Phân loại: Giống được chia thành: 1- MASCULINE GENDER (Giống đực) Một danh từ chỉ tên một sinh vật giống đực thì thuộc về Giống đực Boy, man , …

Read More »

Cụm từ

cum tu

Cụm từ PHRASES 1. Định nghĩa: Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love peace. Trong các ví dụ trên đây, cụm từ là những nhóm từ được …

Read More »

Trực tiếp và gián tiếp

cau truc tiep gian tiep

LỜI NÓI TRỰC VÀ GIÁN TIẾP (Dicrect and Indirect Speeches) Grammar Căn Bản Giới thiệu: Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép ” ” – tức …

Read More »