Crazy English

Luyện nghe tiếng Anh qua hội thoại Crazy English với 400 câu tình huống hội thoại Tiếng Anh thông dụng nhất

Crazy English 400 Serials: Lesson 20

Lesson 20 1. Isolated rural locations Vùng quê hẻo lánh 2. I’m leaving. I’ve had enough of all this nonsense! Tôi đi đây, tôi không chịu được những thứ vớ vẩn ở đây nữa 3. Is your translation correct? Bạn dịch có đúng không ? 4. It comes to nothing. …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 19

Lesson 19 1. Have they met her yet? Họ đã gặp cô ta chưa ? 2. Have you arrived? Bạn tới chưa ? 3. Have you done this before? Bạn đã làm việc này trước đây chưa ? 4. Have you eaten yet? Bạn đã ăn chưa ? 5. How …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 18

Lesson 18 1. Are you afraid? Bạn có sợ không ? 2. Are you waiting for someone? Bạn đang chờ ai đó hả ? 3. Are you working tomorrow ? Ngày bạn bạn có đi làm không ? 4. At what time did it happen? Việc đó xảy ra lúc …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 17

Lesson 17 1. How much does the job pay? Việc này trả lương bao nhiệu ? 2. How many weeks’ holiday a year are there? Mỗi năm được nghỉ lễ bao nhiêu tuần ? 3. I’d like to take the job Tôi muốn nhận việc này 4. When do you …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 16

Lesson 16 1. What time do you close? Mấy giờ bạn đóng cửa ? 2. Can I take photographs? Tôi có thể chụp ảnh được không ? 3. I’ve got flu Tôi bị cúm 4. I’m going to be sick Mình sắp bị ốm 5. My feet are hurting Chân …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 15

Lesson 15 1. What do you think of these? Bạn nghĩ sao về những cái này ? 2. Can I have a look at it? Có thể đưa tôi xem được không ? 3. Keep off the grass Không giẫm lên cỏ 4. We need somewhere to stay Chúng tôi …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 14

Lesson 14 1. I’d like to pay my bill, please Tôi muốn thanh toán hóa đơn của tôi 2. How would you like to pay? Bạn muốn thanh toán như thế nào ? 3. I’ll pay in cash Tôi muốn trả bằng tiền mặt 4. Shall we go for a …

Read More »

Crazy English 400 Serials: Lesson 11

Lesson 11 1. That was delicious Ngon quá 2. Good to see you! Gặp bạn vui quá đi 3. You’re looking well Trông bạn khỏe đấy 4. Please take your shoes off Bạn bỏ giày ở ngoài nhá 5. Did you have a good journey? Bạn đi đường ổn chứ …

Read More »