Tài liệu Tiếng Anh

Danh sách các Tài liệu Tiếng anh miễn phí, download tai lieu hoc tieng anh

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006) ThS Lê Thị Hồng Hạnh

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006)

Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (2006) ThS Lê Thị Hồng Hạnh là cuốn sách dành cho các bạn học Tiếng Anh chuyên ngành CNTT. Sách gồm 137 trang, Định dạng PDF, Gồm 75 câu hỏi, có phần bài tập kèm đáp án. Xem thêm: Tiếng Anh chuyên ngành …

Read More »