Bài 80: Lo lắng về vụ phẫu thuật

Karen Chào Jim.
Hi Jim.
Jim Chào Karen. Trông bạn có vẻ buồn bực, có chuyện gì vậy?
Hi Karen. You look upset, what’s wrong?
Karen Không có gì. Tôi chỉ hơi lo lắng một chút.
It’s nothing. I’m just a little nervous.
Jim Mọi việc ổn chứ?
Is everything all right?
Karen Ờ, tôi sẽ đi phẫu thuật ngón tay ngày mai.
Well, I’m having surgery tomorrow on my finger.
Jim Ngón tay bạn có gì không ổn?
What’s wrong with your finger?
Karen Tôi bị gãy ngón tay hôm trước trong khi chơi bóng rổ.
I broke it the other day playing basketball.
Jim Ô, thực là khủng khiếp.
Oh, that’s terrible.
Karen Vâng, tôi rất buồn phiền kể từ hôm đó.
Yeah, it’s been bothering me since that day.
Jim Bạn sợ phẫu thuật không?
Are you afraid of having surgery?
Karen Có. Tôi chưa bao giờ trải qua phẫu thuật trước đây.
Yes. I’ve never had surgery before.
Jim Tôi thì không lo đâu. Tôi đã bị phẫu thuật chân năm ngoái. Mọi việc diễn ra tốt đẹp.
I wouldn’t worry. I had to have surgery on my leg last year. Everything went fine.
Karen Bạn có lo lắng trước khi phẫu thuật không?
Were you nervous before the surgery?
Jim Một chút. Bác sĩ của bạn là ai?
A little. Who’s your doctor?
Karen Bác sĩ Allen.
Dr. Allen.
Jim Ô, tôi nghe ông ta giỏi lắm. Tôi không nghĩ là bạn có gì phải lo lắng.
Oh, I’ve heard he’s really good. I don’t think you have anything to worry about.
Karen Tốt lắm. Như vậy làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Good. That makes me feel much better.
Xem thêm:   Bài 72: Chúng ta lạc đường

Leave a Reply