Bài 69: Josh làm việc ở một công ty phần mềm

JoshChào Rachel!
Hi Rachel!
RachelChào Josh! Lâu quá rồi. Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu?
Hi Josh! It’s been a long time. Where are you working now?
JoshTôi làm việc ở một công ty phần mềm ngoài phố. Tôi là một kỹ sư.
I work at a software company downtown. I’m an engineer.
RachelThật là thú vị. Bạn viết loại phần mềm gì?
That’s interesting. What kind of software do you write?
JoshCơ sở dữ liệu cho những doanh nghiệp nhỏ.
It’s a database for small businesses.
RachelCông ty của bạn có trang web không?
Does your company have a website?
JoshCó.
Yes.
RachelĐịa chỉ trang web đó là gì?
What’s the website address?
Joshwww.sun.com
www.sun.com
RachelLàm sao tôi có thể mua phần mềm đó?
How can I get the software?
JoshBạn có thể tải xuống từ trang web. Nó rất phổ biến và nó miễn phí.
You can download it from the website. It’s very popular and it’s free.
RachelĐược, tôi sẽ tải. Bây giờ tôi phải đi. Rất vui được gặp lại bạn.
OK, I’ll do that. I have to go now. It was really nice seeing you again.
JoshTôi cũng rất vui. Gửi email cho tôi tuần tới và chúng ta sẽ gặp nhau để đi uống cà phê.
It was nice seeing you too. Email me next week and we’ll get together for coffee.
RachelMáy tính của tôi bị hỏng rồi nên tôi không thể gửi email cho bạn ngay lúc này. Tôi có thể gọi điện thoại cho bạn được không?
My computer is broken so I can’t send email right now. Can I call you?
JoshĐược chứ, số điện thoại của tôi là 233-288-2328.
Sure, my number is 233-288-2328.
Xem thêm:   Bài 75: Tôi đánh rơi máy tính bỏ túi của bạn.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x