Bài 66: Thuê phòng khách sạn

ReceptionistXin chào.
Good evening.
JimChào. Bạn còn phòng trống tối nay không?
Hi. Do you have any vacancies tonight?
ReceptionistCòn. Giá là 55 đô.
Yes. The rate is 55 dollars.
JimPhòng có kết nối internet không?
Do the rooms have internet access?
ReceptionistChúng tôi có kết nối không dây. Nếu bạn có máy tính bạn có thể kết nối internet và trả thêm 5 đô.
We have wireless. If you have a computer you can use the wireless network for an additional 5 dollars.
JimĐược, tôi muốn một phòng.
OK, I’d like a room please.
ReceptionistBạn muốn một phòng được hút thuốc hay không hút thuốc.
Would you like a smoking or a non-smoking room?
JimKhông hút thuốc.
Non-smoking.
ReceptionistBạn sẽ trả như thế nào?
How will you be paying?
JimVisa. Thẻ đây.
Visa. Here/span> you are.
ReceptionistBao nhiêu người?
How many people?
JimHai.
Two.
ReceptionistBạn muốn một giường lớn hay hai giường?
Would you like a king size bed or two double beds?
JimMột giường lớn.
King size please.
ReceptionistBạn ở phòng 237. Nó ở trên tầng 2. Chìa khóa của bạn đây. Làm ơn ký tên ở đây.
You’re in room 237. It’s on the second floor. Here’s your key. Sign here please.
JimMấy giờ trả phòng?
What time is checkout?
Receptionist11:30 sáng.
11:30AM
Xem thêm:   Bài 2: Do you speak English?

Leave a Reply