Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

ReceptionistAlô, khách sạn Marriott, tôi có thể giúp gì bạn?
Hello, Marriott Hotel, how may I help you?
NancyChào, tôi muốn đặt chỗ trước.
Hi. I’d like to make a reservation.
ReceptionistXin chờ một chút. Được, ngày nào?
Just a moment. OK, for what date?
Nancy25 tháng bảy.
July 25th.
ReceptionistBạn sẽ ở bao nhiêu đêm?
How many nights will you be staying?
Nancy2 đêm. Giá phòng là bao nhiêu?
2 nights. What’s the room rate?
Receptionist75 đô một đêm cả thuế. Bạn có muốn tôi dành sẵn một phòng cho bạn không?
75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you?
NancyVâng, làm ơn.
Yes please.
ReceptionistTên của bạn?
Your name?
NancyNancy Anderson.
Nancy Anderson.
ReceptionistCô Anderson. Bạn sẽ trả bằng gì?
Miss Anderson, how will you be paying?
NancyVisa.
Visa.
ReceptionistLàm ơn đọc số thẻ.
Card number please.
Nancy4198 2289 3388 228.
4198 2289 3388 228.
ReceptionistNgày hết hạn?
Expiration date?
NancyMùng 9 tháng giêng 2012.
1/9/2012
ReceptionistĐược, mọi việc sắp xếp xong. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào ngày 25.
OK, You’re all set. We’ll see you on the 25th.
Xem thêm:   Bài 58: Điện thoại di động thu tín hiệu kém
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x