Bài 57: Gửi cho tôi đường đi

FrankAlô?
Hello?
PamChào Frank, Pam đây.
Hi Frank, it’s Pam.
FrankÊ Pam, có chuyện gì vậy?
Hey Pam, what’s up?
PamKhông có gì đâu. Bạn đang ở đâu?
Not much. Where are you?
FrankTôi đang lái xe về nhà.
I’m in the car driving home.
PamKhi bạn về tới nhà bạn có thể gửi cho tôi tin nhắn chỉ đường tới bữa tiệc tối nay được không?
When you get home will you send me an email with directions to the party tonight?
FrankĐược chứ, không có vấn đề gì.
Sure, no problem.
PamBạn nghĩ khi nào bạn về tới nhà?
When do you think you’ll get home?
FrankTôi không biết, có lẽ khoảng nửa tiếng. Đông xe quá.
I don’t know, maybe in about 30 minutes or so. There’s a lot of traffic.
PamTôi phải đi ra ngoài liền. Hay bạn gửi cho tôi tin nhắn ghi địa chỉ vậy.
I have to go out soon. Can you just send me a text message with the address instead.
FrankĐược, tôi sẽ gửi ngay khi về tới nhà.
OK, I’ll do that as soon as I get home.
PamCám ơn nhiều. Lái xe cẩn thẩn đấy.
Thanks a lot. Drive carefully.
FrankĐược, gặp bạn tối nay.
OK, I’ll see you tonight.
PamBai.
Bye.
Xem thêm:   Bài 62: Đặt chỗ ở khách sạn

Leave a Reply