Bài 54: Thư tín

BillÊ Jane, bạn nhận thư từ chưa?
Hey Jane, did you get the mail yet?
JaneCó, tôi đã nhận sáng nay. Có vài hóa đơn và một lá thư từ mẹ tôi. Cũng có cả một đống thư rác.
Yes. I picked it up this morning. There were a few bills and a letter from my mother. There was also a lot of junk mail.
BillCó gì cho tôi không?
Was there anything for me?
JaneTôi không nhớ, để tôi xem. Vâng, trông có vẻ có thứ gì cho bạn ở đây.
I don’t remember, let me check. Yes, it looks like there’s something here for you.
BillThư ai gửi?
Who’s it from?
JaneTòa đại sứ Mỹ.
The American Embassy.
BillTay tôi đang bẩn. Bạn mở thư giúp tôi được không?
My hands are dirty. Will you open it for me?
JaneĐược chứ.
Sure.
BillNó nói gì?
What does it say?
JaneNó nói thông hành của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể tới lấy bất cứ lúc nào.
It says your passport is ready. You can pick it up anytime.
BillBạn có nghĩ là bạn có thể chở tôi tới đó được không?
Do you think you can drive me there?
JaneChắc rồi, khi nào?
Sure, when?
BillTôi nghĩ là chúng ta nên đi lấy nó bây giờ. Tôi sẽ rửa tay rồi thì chúng ta đi. Được không?
I think we should go get it now. I’m going to wash my hands and then we’ll go. Is that OK?
JaneTốt rồi.
That’s fine.
Xem thêm:   Bài 81: Một câu chuyện lãng mạn
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x