Bài 99: Bầu cử

KarenMartin, bạn sẽ bầu cho ai?
Martin, who are you going to vote for?
MartinÝ bạn nói bầu tổng thống hả?
You mean for president?
KarenVâng.
Yes.
MartinTôi chưa biết chắc.
I’m not sure yet.
KarenBạn nên quyết định sớm. Cuộc bầu cử sẽ vào tháng tới.
You should make up your mind soon. The election is next month.
MartinVâng, tôi biết. Tôi nghe về chuyện đó mỗi ngày trong chương trình tin tức.
Yes, I know. I hear about it every day on the news.
KarenTôi sẽ bầu cho Obama.
I’m going to vote for Obama.
MartinTôi nghĩ ông ấy là một sự lựa chọn tốt, nhưng tôi nghĩ McCain cũng có thể là một tổng thống giỏi.
I think he is a good choice, but I think McCain would make a good president also.
KarenTôi biết. Cả hai đều tốt. Thực khó quyết định. McCain lớn tuổi hơn nhưng ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn. Obama dường như có nhiều ý tưởng hay, nhưng một số người nói ông ấy muốn tăng thuế.
I know. They’re both good. It’s hard to decide. McCain is older but he has more experience. Obama seems to have a lot of good ideas, but some people say he wants to raise taxes.
MartinTôi nghe nói ông ta muốn giảm thuế. Thực khó biết đâu là sự thực. Đó là lý do tôi thực sự không chú ý tới chính trị.
I heard he wants to lower taxes. It’s hard to know what the truth is. That’s the reason I really don’t pay attention to politics.
KarenVâng, nó có thể làm nản lòng, nhưng nó quan trọng và theo dõi nó rất thú vị.
Yes, it can be frustrating, but it’s important and it’s interesting to watch.
Xem thêm:   Bài 85: Bên ngoài trời mưa tuyết
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x