Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?
What’s your favorite sport?
Frank Tôi thích bóng rổ. Tôi thường xem những trận đấu trên tivi.
I like basketball. I watch the games on TV all the time.
Stephanie Bạn thích đội bóng nào?
Who’s your favorite team?
Frank Đội Boston Celtics.
The Boston Celtics.
Stephanie Năm nay họ chơi rất khá, phải không?
They’re really good this year, aren’t they?
Frank Vâng. Bạn thích họ không?
Yes. Do you like them?
Stephanie Vâng. Mọi người quanh đây đều thích họ.
Yes. Everyone around here does.
Frank Bạn có nghĩ là năm nay họ sẽ vô địch không?
Do you think they’ll win the championship this year?
Stephanie Có thể. Họ có vài cầu thủ rất giỏi.
It’s possible. They have some really good players.
Frank Bạn có xem trận bóng tối qua không?
Did you watch the game last night?
Stephanie Một lúc, nhưng không toàn bộ. Tôi xem hiệp thứ nhì và một vài pha nổi bật trên mạng.
A little, not the whole thing. I watched the second half though and I saw some of the highlights online.
Frank Đó là một trận đấu hay, phải không?
It was a great game, wasn’t it?
Stephanie Vâng. Bạn có biết họ sẽ đấu với ai tối mai không?
Yeah. Do you know who they’re playing tomorrow night?
Frank Tôi nghĩ họ sẽ đấu với LA.
I think their playing LA.
Stephanie Đó sẽ là một trận gay go. LA có một đội bóng tốt.
That’s going to be a tough game. LA has a good team.
Xem thêm:   Bài 57: Gửi cho tôi đường đi

Leave a Reply