Bài 85: Bên ngoài trời mưa tuyết

DonnaHê, hôm nay bạn làm gì vậy?
Hey, what have you been doing today?
RobertKhông làm gì, chỉ xem ti vi. Tôi chán quá. Tôi chằng có gì để làm.
Nothing, just watching TV. I’m really bored. I don’t have anything to do.
DonnaTôi cũng chẳng có gì để làm. Hôm nay tôi không làm gì ngoài lau chùi nhà cửa.
I don’t have anything to do either. I didn’t do anything today except clean my house.
RobertTôi biết. Tôi dự tính đi ra khu mua sắm với một trong những người bạn, nhưng trời mưa tuyết nặng nên chúng tôi không thể đi đâu.
I know. I was planning to go to the mall today with one of my friends, but it snowed so much we couldn’t go anywhere.
DonnaTôi hy vọng trời mưa tuyết cả đêm vì tôi không muốn tới trường ngày mai.
I hope it snows all night because I don’t want to go to school tomorrow.
RobertBạn có quen ai có máy chụp ảnh không? Tôi muốn chụp cảnh tuyết này.
Do you know anyone who has a camera? I want to take a picture of all this snow.
DonnaKhông, tôi không quen ai có máy chụp ảnh cả.
No, I don’t know anyone who has a camera.
RobertBạn đã gặp Sara hôm nay không? Tôi nghĩ cô ta có máy ảnh.
Have you seen Sara today? I think she might have one.
DonnaKhông, hôm nay cô ta không có đây. Cô ta nói cô ta có việc quan trọng phải làm.
No, she hasn’t been around all day. She said she had something important to do today?
RobertÔ, cô ta đi đâu?
Oh, where did she go?
DonnaKhông ai biết. Tôi có gọi cho người bạn cùng phòng của cô ta nhưng cô ấy cũng không biết.
Nobody knows. I called her roommate and she doesn’t know either.
Xem thêm:   Bài 20: Những câu hỏi thông thường

Leave a Reply