Bài 5: Tôi đói

ThomasChào Sarah, bạn khỏe không?
Hi Sarah, how are you?
SarahKhỏe, bạn thế nào?
Fine, how are you doing?
ThomasĐược.
OK.
SarahBạn muốn làm gì?
What do you want to do?
ThomasTôi đói. Tôi muốn ăn thứ gì đó.
I’m hungry. I’d like to eat something.
SarahBạn muốn đi đâu?
Where do you want to go?
ThomasTôi muốn đi tới một nhà hàng Ý
I’d like to go to an Italian restaurant.
SarahBạn thích loại món ăn Ý nào?
What kind of Italian food do you like?
ThomasTôi thích spaghetti. Bạn có thích spaghetti không?
I like spaghetti. Do you like spaghetti?
SarahKhông, tôi không thích, nhưng tôi thích pizza.
No, I don’t, but I like pizza.
Xem thêm:   Bài 80: Lo lắng về vụ phẫu thuật

Leave a Reply