Bài 5: Tôi đói

Thomas Chào Sarah, bạn khỏe không?
Hi Sarah, how are you?
Sarah Khỏe, bạn thế nào?
Fine, how are you doing?
Thomas Được.
OK.
Sarah Bạn muốn làm gì?
What do you want to do?
Thomas Tôi đói. Tôi muốn ăn thứ gì đó.
I’m hungry. I’d like to eat something.
Sarah Bạn muốn đi đâu?
Where do you want to go?
Thomas Tôi muốn đi tới một nhà hàng Ý
I’d like to go to an Italian restaurant.
Sarah Bạn thích loại món ăn Ý nào?
What kind of Italian food do you like?
Thomas Tôi thích spaghetti. Bạn có thích spaghetti không?
I like spaghetti. Do you like spaghetti?
Sarah Không, tôi không thích, nhưng tôi thích pizza.
No, I don’t, but I like pizza.
Xem thêm:   Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Leave a Reply