Bài 3: what’s your name?

JohnXin lỗi, bạn tên là gì?
Excuse me, what’s your name?
JessicaTên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
My name is Jessica. What’s yours?
JohnJohn.
John.
JessicaBạn nói tiếng Anh rất giỏi.
You speak English very well.
JohnCám ơn.
Thank you.
JessicaBạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Do you know what time it is?
JohnChắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
Sure. It’s 5:10PM.
JessicaBạn nói gì?
What did you say?
JohnTôi nói bây giờ là 5:10 chiều.
I said it’s 5:10PM.
JessicaCám ơn.
Thanks.
JohnKhông có gì.
You’re welcome.
Xem thêm:   Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo

Leave a Reply