Bài 3: what’s your name?

John Xin lỗi, bạn tên là gì?
Excuse me, what’s your name?
Jessica Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
My name is Jessica. What’s yours?
John John.
John.
Jessica Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
You speak English very well.
John Cám ơn.
Thank you.
Jessica Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Do you know what time it is?
John Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
Sure. It’s 5:10PM.
Jessica Bạn nói gì?
What did you say?
John Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.
I said it’s 5:10PM.
Jessica Cám ơn.
Thanks.
John Không có gì.
You’re welcome.
Xem thêm:   Bài 47: Nói chuyện thời tiết

Leave a Reply