Bài 44: Xem ảnh nghỉ mát

Kathy Jim, tôi nghe nói bạn có một chuyến đi đến San Diego. Đúng không?
Jim, I heard you took a trip to San Diego. Is that right?
Jim Vâng, tôi vừa trở về vào sáng nay.
Yeah, I just got back this morning.
Kathy Nghe thú vị đấu. Bạn làm gì ở đó?
That sounds really nice. What did you do there?
Jim Ờ, chúng tôi chỉ ở đó 3 ngày, vì vậy chúng tôi không làm gì nhiều. Chúng tôi đi mua sắm và đi ra ngoài ăn tối vài lần. Buổi tối chúng tôi đi dạo quanh thành phố với vài người bạn.
Well, we were only there for three days, so we didn’t do too much. We went shopping and went out to dinner a few times. At night we walked around the city with some friends.
Kathy Bạn có chụp ảnh không?
Did you take any pictures?
Jim Có, tôi có mang chúng đây. Bạn có muốn xem không?
Yes, I have them with me. Do you want to look at them?
Kathy Có chứ, tôi thích xem ảnh.
Sure, I love looking at photos.
Jim Đây là ảnh vợ tôi và tôi trên bãi biển, và đây là ảnh con gái chúng tôi Emily đứng cạnh vợ tôi.
This one is of my wife and me on the beach, and this one is our daughter Emily standing next to my wife.
Kathy Con gái bạn trông giống mẹ.
Your daughter looks like her mother.
Jim Tôi biết, họ rất giống nhau.
I know, they look very similar.
Kathy Tấm ảnh này chụp ở đâu?
Where was this picture taken?
Jim Tấm ảnh đó chụp ở nhà ga xe lửa trước khi chúng tôi đi.
That was taken at the train station before we left.
Kathy Bạn có thời gian để đi thăm sở thú không?
Did you have time to go to the zoo?
Jim Không, lần này thì không. Chúng tôi đã đến đó lần trước.
No, not this time. We went there last time.
Kathy Trông có vẻ tất cả các bạn đã có một thời gian thú vị.
It looks like you all had a nice time.
Jim Vâng, chuyến đi vui lắm.
Yeah, it was a lot of fun.
Xem thêm:   Bài 13: Bạn đã ra sao?

Leave a Reply