Bài 36: Tôi cần giặt quần áo

EricChào Anna, vào đi.
Hi Anna, come in.
AnaỒ, căn hộ bạn bừa bãi vậy.
Wow, your apartment is a mess.
EricTôi biết. Tôi không có thời gian cất mọi thứ đi trước khi bạn tới đây.
I know, I didn’t have time to put things away before you got here.
AnaXem kìa! Có phải đó là quần áo của bạn trên cái đi văng không?
Look! Are those all your clothes on the couch?
EricVâng.
Yes.
AnaChúng có sạch không?
Are they clean?
EricSự thực thì phần lớn là đồ bẩn. Tôi không giặt quần áo một thời gian rồi. Tôi thường chờ cho tới khi tôi có thể giặt chúng ở nhà bố mẹ tôi.
Actually most of them are dirty. I haven’t done laundry in a while. I usually wait until I can do it at my parent’s house.
AnaChị (em gái) tôi và tôi thường đi tới tiệm cho thuê máy giặt ở dưới đường. Tại sao bạn không tới đó?
My sister and I usually go to the laundromat down the street. Why don’t you go there?
EricTôi biết tôi nên tới đó, nhưng nơi đó không tiện lợi lắm. Bạn phải chờ lâu.
I know I should, but that place isn’t very convenient. You have to wait for a long time.
AnaVâng tôi biết. Tôi phải giặt quần áo hàng tuần. Dù sao, bạn sẵn sàng đi chưa?
Yes I know. I have to do it every week. Anyway, are you ready to go?
EricChưa đâu, tôi chưa sẵn sàng đi. Tôi còn phải đánh răng và rửa mặt. Bạn có thể chờ vài phút được không?
No I’m not ready yet. I still have to brush my teeth and wash my face. Can you wait for a few minutes?
AnaĐược, nhưng làm ơn nhanh lên. Tôi nghĩ nhà hàng sắp đóng cửa rồi.
OK, but please hurry. I think the restaurant is closing soon.
Xem thêm:   Bài 39: Tôi ăn ở khách sạn
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x