Bài 32: Trả tiền ăn tối

Tim Xin lỗi. Cho tôi phiếu tính tiền.
Excuse me. Check please.
Waitress Vâng được, món ăn thế nào?
OK, how was everything?
Tim Ngon lắm. Cám ơn.
Very nice. Thank you.
Waitress Bạn có muốn mang về món này không?
Would you like this to-go?
Tim Vâng, bạn có thể bỏ nó vào một cái bao ny lông không?
Yes, can you put it in a plastic bag?
Waitress Được chứ, không có vấn đề gì. Của bạn đây. Tất cả 25 đô.
Sure, no problem. Here you are. That’ll be 25 dollars.
Tim Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
Do you take credit cards?
Waitress Có, chúng tôi nhận thẻ Visa và MasterCard.
Yes, we accept Visa and MasterCard.
Tim Được, đây.
OK, here you are.
Waitress Cám ơn, tôi sẽ trở lại ngay.
Thanks. I’ll be right back.
Tim Vâng.
OK.
Waitress Đây là hóa đơn của bạn.
Here’s your receipt.
Tim Cám ơn.
Thank you.
Waitress Không có gì. Mong bạn sẽ trở lại.
You’re welcome. Please come again.
Xem thêm:   Bài 2: Do you speak English?

Leave a Reply