Bài 32: Trả tiền ăn tối

TimXin lỗi. Cho tôi phiếu tính tiền.
Excuse me. Check please.
WaitressVâng được, món ăn thế nào?
OK, how was everything?
TimNgon lắm. Cám ơn.
Very nice. Thank you.
WaitressBạn có muốn mang về món này không?
Would you like this to-go?
TimVâng, bạn có thể bỏ nó vào một cái bao ny lông không?
Yes, can you put it in a plastic bag?
WaitressĐược chứ, không có vấn đề gì. Của bạn đây. Tất cả 25 đô.
Sure, no problem. Here you are. That’ll be 25 dollars.
TimBạn có nhận thẻ tín dụng không?
Do you take credit cards?
WaitressCó, chúng tôi nhận thẻ Visa và MasterCard.
Yes, we accept Visa and MasterCard.
TimĐược, đây.
OK, here you are.
WaitressCám ơn, tôi sẽ trở lại ngay.
Thanks. I’ll be right back.
TimVâng.
OK.
WaitressĐây là hóa đơn của bạn.
Here’s your receipt.
TimCám ơn.
Thank you.
WaitressKhông có gì. Mong bạn sẽ trở lại.
You’re welcome. Please come again.
Xem thêm:   Bài 99: Bầu cử

Leave a Reply