Bài 30: Bố mẹ bạn sống ở đâu?

JasonChào Melissa, bạn sẽ về nhà cuối tuần này không?
Hi Melissa, are you going home this weekend?
MelissaKhông, cuối tuần này thì không. Tôi có nhiều việc phải làm quá.
No, not this weekend. I have too much work to do.
JasonBố mẹ bạn sống ở đâu?
Where do your parents live?
MelissaBố tôi sống ở Washington DC.
My father lives in Washington DC.
JasonCòn mẹ bạn?
How about your mother?
Melissa
Mẹ tôi mất cách đây hai năm rồi.
My mother died two years ago.
JasonÔ, tôi rất tiếc nghe như vậy. Bố bạn còn đi làm không?
Oh, I am sorry to hear that. Is your father still working?
MelissaKhông, ông ấy về hưu rồi.
No, he’s retired.
JasonBạn có họ hàng ở đây không?
Do you have any family here?
MelissaCó, hai người trong số anh chị em họ của tôi sống ở đây và cô chú tôi sống cách đây khoảng 30 dặm.
Yes, two of my cousins live here and my aunt and uncle live about 30 miles from here.
JasonBạn có anh chị em gì không?
Do you have any brothers or sisters?
MelissaCó, tôi có 2 người anh (em) sống ở New York và một người chị (em gái) sống ở Boston.
Yes, I have two brothers who live in New York and a sister who lives in Boston.
JasonBạn có thường gặp họ không?
Do you see them a lot?
MelissaKhông được nhiều như tôi muốn.Thường chỉ vào những ngày nghỉ như Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh.
Not as much as I’d like to. Usually just on holidays like Thanksgiving and Christmas.
Xem thêm:   Bài 34: Sắp xếp mọi thứ

Leave a Reply