Bài 81: Một câu chuyện lãng mạn

PaulBetty, bạn và John vẫn còn hẹn hò chứ?
Betty, are you and John still dating?
BettyVâng, mọi việc tiến triển khá tốt.
Yeah, things are going really good.
PaulBạn gặp anh ấy ở đâu?
Where did you meet him?
BettyTôi gặp anh ấy trong thư viện cách đây vài tuần. Chúng tôi ngồi cùng một bàn và anh ấy hỏi mượn tôi cây viết.
I met him at the library a couple of weeks ago. We were sitting at the same table and he asked to borrow my pen.
PaulỒ, câu chuyện thực dễ thương.
Wow, that’s a nice story.
BettyTôi nói với Jim về chuyện đó hôm trước. Anh ta nghĩ câu chuyện khá lãng mạn.
I was telling Jim about it the other day. He thought it was pretty romantic.
PaulHai bạn có kế hoạch cho tối nay không?
Do you two have plans for tonight?
BettyCó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thuê một bộ phim. Gần đây bạn có xem bộ phim nào hay không?
Yes, I think we’re going to rent a movie. Have you seen anything good lately?
PaulTôi xem Người Nhện hôm trước.
I saw Spider-Man the other day.
BettyTôi nghe nói đó là một bộ phim rất hài hước.
I’ve heard that’s a really funny movie.
PaulBạn đùa sao? Bộ phim đó không có hài hước. Đó là một phim buồn. Cuối phim tôi đã khóc.
Are you kidding? That movie’s not funny. It’s sad. I was crying at the end.
BettyBạn thực nhạy cảm, đúng không?
You’re really sensitive, aren’t you?
PaulTôi đoán vậy. Có lẽ vì vậy tôi không tìm được bạn gái.
I guess so. Maybe that’s why I can’t find a girlfriend.
Xem thêm:   Bài 87: Mua sắm cho một người bạn
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x