Bài 27: Tôi đi mua sắm

Tom Sarah, bạn đã làm gì ngày hôm nay?
Sarah, what did you do today?
Sarah Tôi đi mua sắm.
I went shopping.
Tom Bạn đã mua gì không?
Did you buy anything?
Sarah Có, tôi mua một vài món.
Yes, I bought a few things.
Tom Bạn mua gì?
What did you buy?
Sarah Tôi mua cái áo choàng này. Bạn thích nó không?
I bought this coat. Do you like it?
Tom Vâng, tôi thích nó lắm. Nó rất đẹp. Bạn mua nó ở đâu?
Yeah, I like it a lot. It’s very pretty. Where did you buy it?
Sarah Ở khu mua sắm trên đường thứ 5.
At the mall on 5th street.
Tom Nó có đắt không?
Was it expensive?
Sarah Không, nó không đắt. Nó giảm giá chỉ còn 20 đô.
No, it wasn’t expensive. It was on sale for 20 dollars.
Tom Rẻ đấy.
That’s cheap.
Sarah Tôi biết. Nó rất đáng giá.
I know. It was a really good deal.
Tom Tôi không nghĩ là bạn cần mặc nó ngay đâu. Trời rất nóng dạo gần đây.
I don’t think you’ll need to wear it for a while. It’s been really hot lately.
Xem thêm:   Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

Leave a Reply