Bài 47: Nói chuyện thời tiết

Tina A lô.
Hello?
Joe Chào Tina, Joe đây.
Hi Tina, It’s Joe.
Tina Chào Joe.
Hi Joe.
Joe Thời tiết ở đó thế nào?
How’s the weather there today?
Tina Lạnh lắm. Trời mưa tuyết suốt ngày và các trường học đóng cửa sớm.
It’s really cold. It snowed all day and the schools closed early.
Joe Nhiệt độ bao nhiêu?
What’s the temperature?
Tina Bây giờ là 30 độ. Sáng nay thậm chí còn lạnh hơn.
It’s 30 degrees now. It was even colder this morning.
Joe Bạn có nghe nói thời tiết ngày mai sẽ thế nào không?
Have you heard what the weather is going to be like tomorrow?
Tina Tôi vừa mới xem tin tức. Họ nói trời có thể có tuyết ngày mai.
I was watching the news a little earlier. They said it’s probably going to snow tomorrow.
Joe Tôi thực sự không thích mùa đông. Tôi ước gì bây giờ là mùa hè.
I really don’t like the winter. I wish it were summer.
Tina Tôi cũng vậy. Thời tiết chỗ bạn thế nào?
Me too. How’s the weather where you are?
Joe Không tệ lắm, nhưng ở đây cũng khá lạnh. Hôm nay khoảng 45 độ và trời mưa hồi chiều. Tôi nghe nói ngày mai trời sẽ ấm hơn một chút.
It’s not too bad, but it’s pretty cold here too. It was about 45 today and it rained this afternoon. I heard it’s going to be a little warmer tomorrow.
Xem thêm:   Bài 45: Đặt mua hoa

Leave a Reply