Bài 11: Bây giờ hoặc sau?

ElizabethChris, bạn đang đi đâu vậy?
Chris, where are you going?
ChrisTôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ.
I’m going to the store. I need to buy something.
ElizabethVậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng.
Really? I need to go to the store too.
ChrisBạn muốn đi với tôi không?
Would you like to come with me?
ElizabethVâng, chúng ta cùng đi.
Yeah, let’s go together.
ChrisBạn muốn đi bây giờ hay lát nữa?
Would you like to go now or later?
ElizabethBây giờ.
Now.
ChrisCái gì?
What?
ElizabethBây giờ thì tốt hơn.
Now would be better.
ChrisĐược, chúng ta hãy đi.
OK, let’s go.
ElizabethChúng ta nên đi bộ không?
Should we walk?
ChrisKhông, xa lắm. Chúng ta hãy lái xe đi.
No, it’s too far. Let’s drive.
ElizabethChris, bạn đang đi đâu vậy?
Chris, where are you going?
ChrisTôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ.
I’m going to the store. I need to buy something.
ElizabethVậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng.
Really? I need to go to the store too.
ChrisBạn muốn đi với tôi không?
Would you like to come with me?
ElizabethVâng, chúng ta cùng đi.
Yeah, let’s go together.
ChrisBạn muốn đi bây giờ hay lát nữa?
Would you like to go now or later?
ElizabethBây giờ.
Now.
ChrisCái gì?
What?
ElizabethBây giờ thì tốt hơn.
Now would be better.
ChrisĐược, chúng ta hãy đi.
OK, let’s go.
ElizabethChúng ta nên đi bộ không?
Should we walk?
ChrisKhông, xa lắm. Chúng ta hãy lái xe đi.
No, it’s too far. Let’s drive.
Xem thêm:   Bài 95: Lập trang web
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x