Bài 90: Bạn tìm được bạn gái chưa?

Amy Justin, bạn có bạn gái chưa?
Justin, have you found a girlfriend yet?
Justin Chưa.
No, not yet.
Amy Còn về Jenny thì sao?
What about Jenny?
Justin Cô ta có bạn trai rồi.
She has a boyfriend.
Amy Ô, tôi nghĩ là họ chia tay rồi mà.
Oh, I thought they broke up.
Justin Không, họ vẫn đi với nhau.
No, they’re still together.
Amy Còn về cô gái ở sở làm mà bạn kể cho tôi nghe hồi năm ngoái?
How about that girl from work you were telling me about last year?
Justin Ai, Emily hả? Cô ta có gia đình rồi. Cô ta lập gia đình tháng trước.
Who, Emily? She’s married now. She got married last month.
Amy Tôi hiểu. Có vẻ như là mọi người cùng lứa tuổi chúng ta đều có gia đình.
I see. It seems like everyone our age is married.
Justin Vâng, thực không dễ.
Yeah, it’s not easy.
Amy Bạn có quan tâm tới ai không?
Is there anyone you’re interested in?
Justin Có một cô gái tôi thích sống trong cùng tòa nhà. Tôi hay nói chuyện với cô ta vì cô ta cũng đang học tiếng Anh.
There is one girl I like who lives in my building. I talk to her a lot because she’s also studying English.
Amy Cô ta thế nào?
What’s she like?
Justin Cô ta dễ thương lắm. Cô ta từ Texas chuyển về đây khoảng 3 tháng trước.
She’s really nice. She moved here from Texas about 3 months ago.
Amy Cô ta làm nghề gì?
What does she do?
Justin Cô ta là kế toán viên.
She’s an accountant.
Amy Đó là một việc làm tốt. Cô ta chắc chắn phải thông minh. Bạn đã mời cô ta đi chơi chưa?
That’s a good job. She must be really smart. Have you asked her out yet?
Justin Thực ra thì chúng tôi sẽ đi ăn tối vào thứ sáu.
Actually we’re going to dinner on Friday.
Amy Chúc may mắn.
Good luck.
Xem thêm:   Bài 66: Thuê phòng khách sạn

Leave a Reply