Bài 90: Bạn tìm được bạn gái chưa?

AmyJustin, bạn có bạn gái chưa?
Justin, have you found a girlfriend yet?
JustinChưa.
No, not yet.
AmyCòn về Jenny thì sao?
What about Jenny?
JustinCô ta có bạn trai rồi.
She has a boyfriend.
AmyÔ, tôi nghĩ là họ chia tay rồi mà.
Oh, I thought they broke up.
JustinKhông, họ vẫn đi với nhau.
No, they’re still together.
AmyCòn về cô gái ở sở làm mà bạn kể cho tôi nghe hồi năm ngoái?
How about that girl from work you were telling me about last year?
JustinAi, Emily hả? Cô ta có gia đình rồi. Cô ta lập gia đình tháng trước.
Who, Emily? She’s married now. She got married last month.
AmyTôi hiểu. Có vẻ như là mọi người cùng lứa tuổi chúng ta đều có gia đình.
I see. It seems like everyone our age is married.
JustinVâng, thực không dễ.
Yeah, it’s not easy.
AmyBạn có quan tâm tới ai không?
Is there anyone you’re interested in?
JustinCó một cô gái tôi thích sống trong cùng tòa nhà. Tôi hay nói chuyện với cô ta vì cô ta cũng đang học tiếng Anh.
There is one girl I like who lives in my building. I talk to her a lot because she’s also studying English.
AmyCô ta thế nào?
What’s she like?
JustinCô ta dễ thương lắm. Cô ta từ Texas chuyển về đây khoảng 3 tháng trước.
She’s really nice. She moved here from Texas about 3 months ago.
AmyCô ta làm nghề gì?
What does she do?
JustinCô ta là kế toán viên.
She’s an accountant.
AmyĐó là một việc làm tốt. Cô ta chắc chắn phải thông minh. Bạn đã mời cô ta đi chơi chưa?
That’s a good job. She must be really smart. Have you asked her out yet?
JustinThực ra thì chúng tôi sẽ đi ăn tối vào thứ sáu.
Actually we’re going to dinner on Friday.
AmyChúc may mắn.
Good luck.
Xem thêm:   Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

Leave a Reply