Bài 45: Đặt mua hoa

ReceptionistXin chào, tôi có thể giúp gì bạn?
Good afternoon, how may I help you?
RyanChào, tôi muốn đặt mua vài bông hoa.
Hi, I’d like to order some flowers.
ReceptionistBạn mua cho ai?
Who are they for?
RyanCho vợ tôi. Tên bà ấy là Samantha.
They’re for my Wife. Her name is Samantha.
ReceptionistBạn muốn loại hoa gì?
What kind of flowers would you like?
RyanTôi không biết. Tôi không biết nhiều về hoa. Bạn đề nghị gì?
I don’t know. I don’t know too much about flowers. Can you recommend something?
ReceptionistĐược, lý do gì bạn gửi hoa cho bà ấy?
OK. What’s the reason you are sending her flowers?
RyanHôm nay là sinh nhật của bà ấy và bà ấy nói với tôi bà ấy muốn tôi tặng hoa.
Today’s her birthday and she told me she wants me to buy her flowers.
ReceptionistBạn có biết bà ấy thích loại hoa gì không?
Do you know what kind of flowers she likes?
RyanTôi không chắc. Tôi biết tôi nên biết điều đó, nhưng ngay bây giờ tôi không thể nhớ được.
I’m not sure. I know I should know that, but I can’t remember right now.
ReceptionistỜ, chúng được tặng cho vợ bạn, vì vậy tôi nghĩ bạn nên tặng bà ấy hoa hồng.
Well, they’re for your wife, so I think you should give her roses.
RyanHoa hồng tốt lắm.
Roses will be fine.
ReceptionistMàu gì?
What color?
RyanTôi nghĩ màu đỏ sẽ rất đẹp.
I think red would be nice.
ReceptionistBạn muốn tới lấy hay chúng tôi đưa tới nhà?
Do you want to pick them up or should we deliver them?
RyanBạn có thể giao chúng tới nhà được không?
Can you deliver them please.
ReceptionistĐịa chỉ là gì?
What’s the address?
Ryan241 đường Main.
241 Main street.
ReceptionistĐược rồi, chúng sẽ được giao tới đó trong vòng 2 tiếng.
Alright, they’ll be there within 2 hours.
Xem thêm:   Bài 38: Địa lý và phương hướng

Leave a Reply