Bài 45: Đặt mua hoa

Receptionist Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn?
Good afternoon, how may I help you?
Ryan Chào, tôi muốn đặt mua vài bông hoa.
Hi, I’d like to order some flowers.
Receptionist Bạn mua cho ai?
Who are they for?
Ryan Cho vợ tôi. Tên bà ấy là Samantha.
They’re for my Wife. Her name is Samantha.
Receptionist Bạn muốn loại hoa gì?
What kind of flowers would you like?
Ryan Tôi không biết. Tôi không biết nhiều về hoa. Bạn đề nghị gì?
I don’t know. I don’t know too much about flowers. Can you recommend something?
Receptionist Được, lý do gì bạn gửi hoa cho bà ấy?
OK. What’s the reason you are sending her flowers?
Ryan Hôm nay là sinh nhật của bà ấy và bà ấy nói với tôi bà ấy muốn tôi tặng hoa.
Today’s her birthday and she told me she wants me to buy her flowers.
Receptionist Bạn có biết bà ấy thích loại hoa gì không?
Do you know what kind of flowers she likes?
Ryan Tôi không chắc. Tôi biết tôi nên biết điều đó, nhưng ngay bây giờ tôi không thể nhớ được.
I’m not sure. I know I should know that, but I can’t remember right now.
Receptionist Ờ, chúng được tặng cho vợ bạn, vì vậy tôi nghĩ bạn nên tặng bà ấy hoa hồng.
Well, they’re for your wife, so I think you should give her roses.
Ryan Hoa hồng tốt lắm.
Roses will be fine.
Receptionist Màu gì?
What color?
Ryan Tôi nghĩ màu đỏ sẽ rất đẹp.
I think red would be nice.
Receptionist Bạn muốn tới lấy hay chúng tôi đưa tới nhà?
Do you want to pick them up or should we deliver them?
Ryan Bạn có thể giao chúng tới nhà được không?
Can you deliver them please.
Receptionist Địa chỉ là gì?
What’s the address?
Ryan 241 đường Main.
241 Main street.
Receptionist Được rồi, chúng sẽ được giao tới đó trong vòng 2 tiếng.
Alright, they’ll be there within 2 hours.
Xem thêm:   Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Leave a Reply