Bài 40: Đi xem phim

JerryAnn, bạn muốn làm gì tối nay?
Ann what do you want to do tonight?
AnnTôi muốn đi xem phim.
I’d like to go see a movie.
JerryTôi nghe nói phim Titanic đang chiếu ở rạp.
I heard Titanic is playing at the movie theater.
AnnÔ, tôi nghe nói đó là một bộ phim hay. Mấy giờ nó bắt đầu?
Oh, I’ve heard that’s a good movie. What time does it start?
Jerry6:30 tối. Đó là một bộ phim dài. Tôi nghĩ nó dài khoảng 3 tiếng.
6:30PM. It’s a long movie. I think it lasts for about 3 hours.
AnnBạn có thể đến đón tôi được không?
Will you come and pick me up?
JerryMấy giờ?
What time?
AnnTôi nghĩ chúng ta nên đến đó sớm vì họ có thể bán hết vé. 5:00 giờ chiều được không?
I think we should get there early because they might be sold out. Is 5:00PM OK?
JerryĐược, như vậy tốt rồi. Tôi sẽ đón bạn ở nhà bạn lúc 5:00 giờ chiều.
Yes, that’ll be fine. I’ll meet you at your house at 5:00PM.
AnnBạn có muốn mua gì để ăn trước khi xem phim không?
Do you want to get something to eat before the movie?
JerryTôi không nghĩ có đủ thời gian cho việc đó. Chúng ta có thể ăn ngô rang và bánh mì xúc xích tại rạp chiếu phim nếu bạn muốn.
I’m not sure there will be enough time for that. We can have popcorn and hot dogs at the theater if you want.
AnnTôi không thích ngô rang họ bán ở đó. Tôi nghĩ họ bỏ nhiều muối quá.
I don’t like the popcorn they have there. I think they put too much salt on it.
JerryThôi được. Tôi sẽ đón bạn sớm hơn một chút và chúng ta có thể đi đến nhà hàng Thái bên cạnh rạp chiếu phim. Như vậy được không?
OK then, I’ll pick you up a little earlier and we can go to the Thai restaurant next to the theater, is that OK?
AnnVâng, tôi thích nơi đó.
Yes, I like that place.
Xem thêm:   Bài 87: Mua sắm cho một người bạn
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x