Bài 26: Chuyến đi của gia đình

AngelaDavid, dạo gần đây bạn làm gì?
David, what have you been up to lately?
DavidTuần trước tôi đi du lịch với gia đình.
I went on a trip with my family last week.
AngelaVậy hả? Các bạn đi đâu?
Really? Where did you go?
DavidChúng tôi đi Âu Châu.
We went to Europe.
AngelaCác bạn đi thăm những thành phố nào?
What cities did you go to?
DavidLuân Đôn, Pa ri và một vài thành phố nhỏ hơn.
London, Paris and a few other smaller cities.
AngelaCác bạn có đi Bá Linh không?
Did you go to Berlin?
DavidKhông, chúng tôi không đi đến đó. Tôi muốn đi đến đó lần tới.
No, We didn’t go there. I’d like to go there next time.
AngelaTôi nghĩ mùa hè là thời điểm tốt để thăm Bá Linh. Đó là một nơi đẹp và dân chúng rất đáng yêu.
I think the summer is a good time to visit Berlin. It’s a beautiful place and the people there are very nice.
DavidTôi đã nghe như vậy.
That’s what I’ve heard.
AngelaTôi đến đó năm ngoái. Nếu bạn muốn tôi sẽ cho bạn một số thông tin tôi có về thành phố.
I went there last year. If you want, I can give you some information I have about the city.
DavidCám ơn.
Thanks.
Xem thêm:   Bài 65: Quà sinh nhật
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x