Bài 24: Tôi bị mất ví

Steve Hê. Mọi việc thế nào?
Hey, How’s it going?
Jessica Không tốt. Tôi mất ví rồi.
Not good. I lost my wallet.
Steve Ô, tệ quá. Nó bị đánh cắp hả?
Oh, that’s too bad. Was it stolen?
Jessica Không, tôi nghĩ nó bị rơi ra khỏi túi khi tôi ngồi trong tắc xi.
No, I think it came out of my pocket when I was in the taxi.
Steve Tôi có thể làm điều gì không?
Is there anything I can do?
Jessica Tôi có thể mượn một ít tiền được không?
Can I borrow some money?
Steve Dĩ nhiên. Bạn cần bao nhiêu?
Sure, how much do you need?
Jessica Khoảng 50 đô.
About 50 dollars.
Steve Không có vấn đề gì?
That’s no problem.
Jessica Cám ơn. Tôi sẽ trả lại bạn vào thứ sáu.
Thanks. I’ll pay you back on Friday.
Steve Như vậy tốt rồi. Tiền đây.
That’ll be fine. Here you are.
Jessica Bạn sẽ làm gì bây giờ.
What are you going to do now?
Steve Tôi sẽ mua vài cuốn sách rồi tôi sẽ đi tới cây xăng.
I’m going to buy some books and then I’m going to the gas station.
Jessica Nếu bạn chờ một chút tôi có thể đi với bạn.
If you wait a minute I can go with you.
Steve Được. Tôi sẽ chờ bạn.
OK. I’ll wait for you.

Kể về một lần bị mất đồ bằng tiếng anh ( khoảng 200 từ)

Last year, I had an unfortunate experience of losing my belongings while traveling. I was on a trip to Europe with my friends, and we had just arrived at our hotel in Paris. We were all very excited to explore the city and couldn’t wait to start our adventure.

After checking in, we headed out to grab some dinner at a nearby restaurant. I had my backpack with me, which contained my passport, phone, and wallet. I remember feeling a bit uneasy leaving my backpack at the restaurant while we ate, but my friends reassured me that it would be safe.

Xem thêm:   Bài 93: Bạn đã xem tin tức hôm nay chưa?

However, when we finished our meal and returned to the restaurant, my backpack was gone. I searched around the area, but it was nowhere to be found. My heart sank as I realized that all my important documents and valuables were in that backpack.

We immediately reported the incident to the restaurant staff and the local police, but unfortunately, they couldn’t find any leads on the thief. I felt frustrated and helpless, knowing that my trip would be ruined without my passport and money.

The next few days were spent trying to sort out the situation with the embassy and canceling my credit cards. It was a stressful experience, and it made me realize the importance of keeping my belongings safe while traveling.

In conclusion, losing my backpack with all my valuables was a tough lesson to learn, but it taught me to be more cautious and aware of my surroundings when traveling. It’s always important to keep your belongings safe and secure to avoid any unfortunate incidents.

Dịch sang tiếng Việt:

Năm ngoái, tôi đã có một trải nghiệm không may khi mất đồ khi đang đi du lịch. Tôi đi cùng bạn bè tới châu Âu và chúng tôi mới đến khách sạn ở Paris. Chúng tôi rất hào hứng để khám phá thành phố và không thể chờ đợi để bắt đầu cuộc phiêu lưu của chúng tôi.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chúng tôi đã đi ra ngoài để tìm nơi ăn tối ở gần đó. Tôi đã đem theo ba lô của mình, trong đó có hộ chiếu, điện thoại và ví tiền. Tôi nhớ cảm thấy hơi lo lắng khi để ba lô của mình tại nhà hàng trong lúc chúng tôi ăn, nhưng bạn bè của tôi đã đảm bảo rằng nó sẽ được an toàn.

Xem thêm:   Bài 100: Câu lạc bộ sách

Tuy nhiên, khi chúng tôi kết thúc bữa ăn và quay trở lại nhà hàng, ba lô của tôi đã mất. Tôi tìm kiếm xung quanh khu vực đó, nhưng không tìm thấy nó đâu. Tôi cảm thấy buồn tủi khi nhận ra rằng tất cả tài liệu và tài sản của tôi đều nằm trong chiếc ba lô đó.

Chúng tôi ngay lập tức báo cáo vụ việc cho nhân viên nhà hàng và cảnh sát địa phương, nhưng không tìm được thông tin về tên trộm. Tôi cảm thấy bực bội và vô dụng, biết rằng chuyến đi của tôi sẽ bị phá hủy nếu không có hộ chiếu và tiền.

Mấy ngày tiếp theo tôi đã dành để giải quyết tình hình với đại sứ quán và hủy các thẻ tín dụng của tôi. Đó là một trải nghiệm căng thẳng và nó đã giúp tôi nhận ra sự quan trọng của việc giữ đồ của mình an toàn khi đi du lịch.

Tóm lại, việc mất ba lô của tôi với tất cả tài sản quý giá là một bài học khó khăn để học, nhưng nó đã dạy cho tôi phải cẩn trọng và nhận thức hơn về môi trường xung quanh khi đi du lịch. Luôn luôn quan trọng để giữ đồ của mình an toàn để tránh các sự cố không may.

Leave a Reply