Bài 20: Những câu hỏi thông thường

CarolBrian, bạn biết nói tiếng Anh không?
Brian, do you know how to speak English?
BrianCó.
Yes.
CarolBạn đã học ở đâu?
Where did you learn?
BrianTôi học ở đại học.
I learned in college.
CarolBạn nói giỏi lắm.
You speak really well.
BrianCám ơn.
Thank you.
CarolBạn đã ở Mỹ bao lâu rồi?
How long have you been in the US?
Brian3 tuần.
3 weeks.
CarolVợ bạn có đi với bạn không?
Is your wife with you?
BrianCó, cô ấy vừa tới đây hôm qua.
Yes, she just got here yesterday.
CarolTrước đây bạn có tới California chưa?
Have you been to California before?
BrianChưa, tôi chưa bao giờ tới đó.
No. I’ve never been there.
CarolBạn đã từng tới Las Vegas chưa?
Have you ever been to Las Vegas?
BrianCó. Tôi đã tới đó một lần khi đi công việc.
Yes. I went there once on a business trip.
Xem thêm:   Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x