Bài 2: Do you speak English?

Trong bài học này, chúng ta sẽ học cấu trúc câu “Do you speak english“. Một câu giao tiếp rất quen thuộc khi giao tiếp tiếng Anh. Bạn cũng sẽ học cách trả lời cho câu hỏi trên.

Mary Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?
Robert Không.
No.
Mary Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Robert Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.
Mary Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Robert Hai tháng.
2 months.
Mary Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Robert Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I’m a student. How about you?
Mary Tôi cũng là một học sinh.
I’m a student too.

Cách trả lời bằng tiếng Anh cho câu hỏi “can you speak english? như thế nào?

Có nhiều cách để trả lời câu hỏi “Can you speak English?” bằng tiếng Anh, dưới đây là một số ví dụ:

  1. Yes, I can speak English fluently.
  2. I’m sorry, I don’t speak English very well.
  3. I’m a native English speaker, so yes, I can speak English.
  4. Yes, I can speak English, but not very confidently.
  5. Yes, I’m able to communicate in English.
  6. Sure, I can speak English at a basic level.
  7. Absolutely, English is my second language.
  8. Yes, I can understand and speak English, but my grammar needs improvement.
  9. I’m learning English, so I can speak it to some extent.
  10. Yes, I speak English, but my accent may be different from what you’re used to.
Xem thêm:   Bài 51: Học thi

Tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh và tình huống cụ thể, bạn có thể chọn cách trả lời phù hợp. Tuy nhiên, việc trả lời câu hỏi “Can you speak English?” bằng tiếng Anh đơn giản là “Yes” hoặc “No” cũng được chấp nhận.

Leave a Reply