Bài 18: Đi nghỉ mát ở Canada

George Hôm nay ngày mấy?
What’s today’s date?
Sandra Mùng năm tháng bảy.
It’s July 5th.
George Khi nào bạn đi nghỉ mát?
When are you going on vacation?
Sandra Tôi sẽ đi vào chủ nhật. Chúng tôi sẽ đi Canada.
I’m leaving on Sunday. We’re going to Canada.
George Vậy hả? Ngày kia? Như vậy rất sớm.
Really? The day after tomorrow? That’s very soon.
Sandra Vâng tôi biết.
Yeah I know.
George Bạn sẽ ở đó bao lâu?
How long are you going to stay there?
Sandra Khoảng 2 tuần.
About 2 weeks.
George Khi nào bạn trở về?
When are you coming back?
Sandra Tôi sẽ trở về vào ngày 17.
I’m coming back on the 17th.
George Tốt. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
Alright. Have a nice trip.
Xem thêm:   Bài 6: Bạn muốn uống thứ gì không?

Leave a Reply