Bài 17: Bạn có biết địa chỉ không?

MarkXin lỗi. Bạn biết đường nào đi tới khu mua sắm không?
Excuse me. Do you know how to get to the mall?
BettyBiết chứ. Tôi từng làm việc ở đó. Đi thẳng khoảng một dặm rồi rẽ trái chỗ đèn xanh đỏ. Khu mua sắm ở bên tay phải.
Sure, I used to work there. Go straight for about a mile, then turn left at the light. The mall will be on the right.
MarkBạn có biết địa chỉ không?
Do you know the address?
BettyVâng, địa chỉ là 541 đường Main.
Yes, the address is 541 Main street.
MarkBạn có thể viết ra giấy cho tôi được không?
Can you write it down for me please?
BettyKhông thành vấn đề.
No problem.
MarkTôi đi theo đại lộ Highland có nhanh hơn không?
Is it faster if I take Highland avenue?
BettyKhông, lối đó lâu hơn. Có nhiều đèn đỏ hơn trên đường đó.
No, that way is longer. There are more stop lights on that street.
MarkTôi nghĩ bạn đúng. Cám ơn.
I think you’re right. Thank you.
Xem thêm:   Bài 76: Tôi mang cho bạn trái táo
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x