Bài 16: Hỏi địa điểm

Paul Xin lỗi, tôi đang tìm Lữ Quán Holiday. Bạn biết nó ở đâu không?
Excuse me, I’m looking for the Holiday Inn. Do you know where it is?
Nancy Chắc rồi. Nó ở dưới con đường này phía bên trái.
Sure. It’s down this street on the left.
Paul Nó có xa đây không?
Is it far from here?
Nancy Không, không xa đâu.
No, it’s not far.
Paul Bao xa?
How far is it?
Nancy Khoảng một dặm rưỡi.
About a mile and a half.
Paul Mất bao lâu để tới đó?
How long does it take to get there?
Nancy Khoảng năm phút.
5 minutes or so.
Paul Nó có gần đường xe điện ngầm không?
Is it close to the subway station?
Nancy Vâng rất gần. Nhà ga xe điện ngầm ở bên cạnh khách sạn. Bạn có thể đi bộ tới đó.
Yes, it’s very close. The subway station is next to the hotel. You can walk there.
Paul Cám ơn rất nhiều.
Thanks a lot.
Xem thêm:   Bài 77: Mẹ vợ (chồng) tôi sẽ đến vào ngày mai.

Leave a Reply