Bài 15: Mua một cái áo sơ mi

Dan Xin lỗi.
Excuse me.
Maria Xin chào ông, tôi có thể giúp gì ông?
Hello sir, may I help you?
Dan Vâng, tôi có thể xem cái áo sơ mi ở trên kệ trên cùng không?
Yes. Can I see that shirt on the top shelf please?
Maria Dĩ nhiên, nó đây.
Sure. Here it is.
Dan Nó giá bao nhiêu?
How much does it cost?
Maria 50 đô.
50 dollars.
Dan 50 đô. Như vậy mắc quá.
50 dollars. That’s too much.
Maria Cái này thì sao? Nó giảm giá chỉ có 35 đô.
How about this one? It’s on sale for only 35 dollars.
Dan Tôi không thích cái đó.
I don’t like that one.
Maria Còn cái cạnh đôi găng tay đen thì sao? Nó rất giống cái ông thích.
How about the one next to the black gloves? It’s very similar to the one you like.
Dan Nó đẹp đấy. Nó giá bao nhiêu?
That’s nice. How much is it?
Maria 30 đô.
30 dollars.
Dan Tốt lắm.
That’ll be fine.
Maria Màu này được không, hay ông thích màu khác?
Is this color OK, or would you like a different color?
Dan Cái màu xanh đó được rồi.
That blue one’s fine.
Maria Ông còn cần thêm cái áo sơ mi nào giống như vậy nữa không?
Do you need any more of these shirts?
Dan Vâng.
Yes.
Maria Ông muốn mấy cái?
How many do you want?
Dan Tôi sẽ lấy thêm 2 cái nữa, một cái đỏ và một cái trắng.
I’ll take two more, a red one and a white one.
Xem thêm:   Bài 65: Quà sinh nhật

Leave a Reply