Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 8: Định thời gian gặp nhau

Bài 8: Định thời gian gặp nhau

Charles Jennifer, bạn có muốn ăn tối với tôi không?
Jennifer, would you like to have dinner with me?
Jennifer Vâng, tốt lắm. Bạn muốn đi khi nào?
Yes. That would be nice. When do you want to go?
Charles Hôm nay được không?
Is today OK?
Jennifer Rất tiếc, tôi không thể đi hôm nay.
Sorry, I can’t go today.
Charles Tối mai thì sao?
How about tomorrow night?
Jennifer Được, mấy giờ?
Ok. What time?
Charles 9 giờ tối được không?
Is 9:00PM all right?
Jennifer Tôi nghĩ như vậy trễ quá.
I think that’s too late.
Charles 6 giờ chiều được không?
Is 6:00PM OK?
Jennifer Tốt rồi. Bạn muốn đi đâu?
Yes, that’s good. Where would you like to go?
Charles Nhà hàng Ý trên đường số 5.
The Italian restaurant on 5th street.
Jennifer Ồ, tôi không thích nhà hàng đó. Tôi không muốn đi tới đó.
Oh, I don’t like that Restaurant. I don’t want to go there.
Charles Vậy nhà hàng Hàn Quốc cạnh đó thì sao?
How about the Korean restaurant next to it?
Jennifer Được, tôi thích nơi đó.
OK, I like that place.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply