I was blind but now I see nghĩa là gì?

I was blind but now I see” là một câu nói phổ biến xuất hiện trong bài hát “Amazing Grace” của John Newton. Cụm từ này có nghĩa đen là “trước đây tôi mù mờ nhưng bây giờ tôi nhìn thấy”, nhưng nghĩa bóng của nó thường được sử dụng để diễn tả sự hiểu biết mới, sự nhận thức hoặc sự thay đổi tâm trạng.

I was blind but now I see
I was blind but now I see
Xem thêm:   Cultivate knowledge là gì?

Cụm từ này thường được dùng để chỉ sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của một người, thường xuyên xuất hiện trong ngữ cảnh tôn giáo hoặc khi một người đã trải qua trải nghiệm sâu sắc và có cái nhìn mới về cuộc sống, sự thật hay giá trị của mình.

Ví dụ: Sau khi trải qua một trải nghiệm tâm linh sâu sắc, anh ta nói: “I was blind but now I see” (Tôi trước đây không hiểu được nhưng bây giờ tôi đã nhận ra).

Ví dụ:

English:
“After years of struggling with self-doubt and uncertainty, I finally found my passion in life. It was like a veil had been lifted from my eyes. I was blind but now I see. I realized that pursuing my dreams and following my heart was the key to true happiness.”

Vietnamese translation:
“Sau nhiều năm đấu tranh với sự nghi ngờ và không chắc chắn về bản thân, cuối cùng tôi đã tìm thấy đam mê của mình trong cuộc sống. Đó giống như một tấm màn đã được gỡ bỏ từ mắt tôi. Tôi trước đây không hiểu được nhưng bây giờ tôi đã nhận ra. Tôi nhận ra rằng theo đuổi giấc mơ và đi theo trái tim mình là chìa khóa đến hạnh phúc thực sự.”