Breaking News
Home / Luyện nghe / 100 Tiếng Anh giao tiếp / Bài 25: Cuộc gọi điện thoại tại nơi làm việc

Bài 25: Cuộc gọi điện thoại tại nơi làm việc

James A lô?
Hello?
Linda Xin chào, James có đó không?
Hi, is James there please?
James Vâng, ai gọi vậy?
Yes. Who’s calling?
Linda Linda.
Linda.
James Xin chờ một chút.
One moment please.
Linda Được.
OK.
James A lô?
Hello?
Linda Chào James, Linda đây.
Hi James, it’s Linda.
James Chào Linda.
Hi Linda.
Linda Bạn đang làm gì vậy?
What are you doing now?
James Tôi đang làm việc.

I’m working.

Linda Bạn có bận không?
Are you busy?
James Vâng, công việc ở đây bận rộn cả ngày.
Yes. It’s been really busy here all day.
Linda Mấy giờ bạn nghỉ làm việc?
What time do you get off of work?
James 8:30 tối.
8:30PM
Linda Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau 8:30.
I’ll call you back after 8:30PM
James Được. Hẹn nói chuyện với bạn sau.
OK. Talk to you later.
Linda Bái bai.
Bye bye.

Check Also

Bài 94: Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Stephanie Môn thể thao ưa thích của bạn là gì? What’s your favorite sport? Frank …

Leave a Reply