“The oldest trick in the book” nghĩa là gì?

The oldest trick in the book là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là một thủ đoạn, một chiêu lừa cổ điển, được sử dụng rất lâu và rất phổ biến, thường được sử dụng để đánh lừa hoặc lừa đảo người khác. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ ra rằng một hành động hay chiêu thức nào đó đã được sử dụng rất nhiều lần trước đó và không còn hiệu quả nữa.

The oldest trick in the book
The oldest trick in the book

Xem thêm:

 

10 ví dụ với cụm từ “The oldest trick in the book”

  1. Pretending to be someone else on the phone is the oldest trick in the book when it comes to prank calls. (Giả vờ là ai đó trên điện thoại là chiêu lừa cổ điển nhất trong việc gọi đùa.)
  2. Using a distraction to steal something is the oldest trick in the book for pickpockets. (Sử dụng phương pháp làm sao để đánh lạc hướng để ăn trộm là chiêu lừa cổ điển nhất của kẻ móc túi.)
  3. Telling someone you’re pregnant to get them to stay in a relationship is the oldest trick in the book. (Nói với ai đó rằng bạn có thai để khiến họ ở lại trong mối quan hệ là một chiêu lừa cổ điển nhất.)
  4. Faking an injury to get out of work is the oldest trick in the book. (Giả vờ bị thương để trốn việc là một chiêu lừa cổ điển nhất.)
  5. Using a fake ID to buy alcohol is the oldest trick in the book for underage drinkers. (Sử dụng giấy tờ giả để mua rượu là chiêu lừa cổ điển nhất của những người chưa đủ tuổi.)
  6. Flattery is the oldest trick in the book for getting what you want. (Khen ngợi là chiêu lừa cổ điển nhất để đạt được những gì bạn muốn.)
  7. Playing dumb to avoid punishment is the oldest trick in the book. (Giả vờ ngốc để tránh sự trừng phạt là chiêu lừa cổ điển nhất.)
  8. Using a fake sob story to get money is the oldest trick in the book for panhandlers. (Sử dụng câu chuyện đau buồn giả để xin tiền là chiêu lừa cổ điển nhất của những người ăn xin.)
  9. The old “switcheroo” where you replace a valuable item with a worthless one is the oldest trick in the book for con artists. (Chiêu lừa cổ điển nhất của những kẻ lừa đảo là “đổi vật” bằng cách thay thế một vật có giá trị bằng một vật không đáng giá.)
  10. Using a fake email or social media account to deceive someone is the oldest trick in the book for online scammers. (Sử dụng tài khoản email hoặc mạng xã hội giả để lừa dối người khác là chiêu lừa cổ điển nhất của các kẻ lừa đảo trực tuyến.)

Leave a Reply