“Speak from experience” nghĩa là gì?

Speak from experience” có nghĩa là nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân, thay vì chỉ giả định hoặc suy đoán. Nói từ kinh nghiệm có nghĩa là nói về những điều mà bạn đã trải qua hoặc đã học được thông qua kinh nghiệm của mình, thay vì chỉ dựa trên những thông tin hoặc quan điểm mà bạn đã được nghe hoặc đọc từ người khác. Việc nói từ kinh nghiệm thường được coi là đáng tin cậy hơn và có thể giúp người nghe cảm thấy tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định hoặc hành động.

Speak from experience
Speak from experience

Tham khảo thêm:

Ví dụ:

 1. As a seasoned traveler, I can speak from experience that it’s always wise to pack a small first-aid kit.
  (Đối với một người du lịch lão luyện, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng luôn nên chuẩn bị một bộ dụng cụ cấp cứu nhỏ.)
 2. As a former smoker, I can speak from experience that quitting smoking is one of the hardest things I’ve ever done.
  (Là một người từng hút thuốc, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng việc bỏ thuốc lá là một trong những điều khó nhất mà tôi từng làm.)
 3. As a business owner, I can speak from experience that it’s important to establish good communication with your employees.
  (Là một chủ doanh nghiệp, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng việc thiết lập một giao tiếp tốt với nhân viên của bạn là rất quan trọng.)
 4. As a parent of two young children, I can speak from experience that getting enough sleep is essential for both parents and kids.
  (Là một bậc phụ huynh của hai đứa trẻ nhỏ, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng việc có đủ giấc ngủ là rất cần thiết cho cả cha mẹ và trẻ em.)
 5. As a marathon runner, I can speak from experience that it’s important to pace yourself during a race.
  (Là một vận động viên chạy marathon, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng việc định gian tốc độ của mình trong cuộc đua là rất quan trọng.)
 6. As a professional chef, I can speak from experience that using fresh ingredients is key to making delicious meals.
  (Là một đầu bếp chuyên nghiệp, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng việc sử dụng nguyên liệu tươi là yếu tố quan trọng để tạo ra những bữa ăn ngon.)
 7. As a former college student, I can speak from experience that time management is crucial when balancing schoolwork and social life.
  (Là một sinh viên cũ, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng quản lý thời gian là rất quan trọng khi cân bằng công việc học tập và cuộc sống xã hội.)
 8. As a small business owner, I can speak from experience that networking and building relationships with other business owners is crucial for success.
  (Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng giao lưu và xây dựng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp khác là rất quan trọng để đạt được thành công.)
 9. As a former athlete, I can speak from experience that stretching before and after exercise can help prevent injuries.
  (Là một vận động viên cũ, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng thực hành cơ động trước và sau khi tập thể dục có thể giúp phòng ngừa chấn thương.)
 10. As a teacher, I can speak from experience that using different teaching methods and techniques can help students learn better.
  (Là một giáo viên, tôi có thể nói dựa trên kinh nghiệm rằng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy khác nhau có thể giúp học sinh học tốt hơn.)

Leave a Reply