“Armed to the teeth” nghĩa là gì?

Armed to the teeth” là một thành ngữ tiếng Anh, nghĩa đen là được trang bị vũ khí đến răng. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả một người hoặc một nhóm người được trang bị vũ khí một cách rất đầy đủ và mạnh mẽ, thường là vượt quá sự cần thiết hoặc hợp lý.

Armed to the teeth
Armed to the teeth

Xem thêm:

Ví dụ:

 • The robbers were armed to the teeth with guns, knives, and grenades. (Những tên cướp được trang bị vũ khí đầy đủ, bao gồm súng, dao và lựu đạn.)
 • The soldiers were armed to the teeth and ready for battle. (Các binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ và sẵn sàng cho trận chiến.)
 • The security guards were armed to the teeth to protect the president. (Các nhân viên bảo vệ đ

Ví dụ với cụm từ “Armed to the teeth”

“Armed to the teeth” là một cụm từ tiếng Anh miêu tả một người hoặc vật được trang bị hoàn toàn với vũ khí hoặc bảo vật. Dưới đây là 10 ví dụ về cụm từ này:

 1. The police officers were armed to the teeth with guns and tasers. (Các cảnh sát được trang bị đầy đủ súng và taser.)
 2. The soldiers marched into battle armed to the teeth with weapons and ammunition. (Các binh sĩ tiến vào trận đấu trang bị đầy đủ vũ khí và đạn dược.)
 3. The gang members were armed to the teeth with knives, guns, and baseball bats. (Các thành viên băng đảng được trang bị đầy đủ dao, súng và gậy chày.)
 4. The security guards were armed to the teeth with pepper spray and batons. (Các bảo vệ được trang bị đầy đủ xịt cay và gậy đánh.)
 5. The treasure hunter was armed to the teeth with a metal detector and a shovel. (Người săn báu vật được trang bị đầy đủ máy dò kim loại và xẻng.)
 6. The survivalist was armed to the teeth with a hunting rifle and a survival knife. (Người sống sót được trang bị đầy đủ một khẩu súng săn và một con dao sinh tồn.)
 7. The superhero was armed to the teeth with a utility belt full of gadgets. (Siêu anh hùng được trang bị đầy đủ một cái thắt lưng đa năng đầy đủ các công cụ.)
 8. The ninja was armed to the teeth with throwing stars and a katana sword. (Ninja được trang bị đầy đủ các sao ném và một thanh kiếm katana.)
 9. The bodyguard was armed to the teeth with a concealed pistol and a walkie-talkie. (Người bảo vệ được trang bị đầy đủ một khẩu súng ẩn và một bộ đàm.)
 10. The robot was armed to the teeth with laser cannons and missiles. (Robot được trang bị đầy đủ các pháo laser và tên lửa.)

Leave a Reply