Học Tiếng Anh miễn phí 100%

HocTiengAnh.info là website chuyên cung cấp kiến thức Tiếng anh miễn phí dành cho người dùng. Chúng tôi cung cấp các bài học Tiếng Anh miễn phí như: cách học Tiếng anh, phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả, ngữ pháp Tiếng Anh, bài tập Tiếng Anh, hàng nghìn các bài luyện nghe Tiếng Anh, video Tiếng Anh. Ngoài ra HocTiengAnh.info còn là diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh sao cho hiệu quả giữa các thành viên trên khắp mọi miền.

Recent Posts

Cách -Voices

cach voices

Cách Grammar Căn Bản (Voices) Gồm: Chủ động (Active Voice) và Bị động (Passive Voice). Chủ động: Là cách đặt câu trong đó Chủ ngữ đứng vai chủ động/chủ thể. Ví dụ: 1. She learns Chinese at school. She bought a book. Bị /Thụ động cách là cách đặt câu …

Read More »

Động từ

dong tu

Động từ Grammar Căn Bản (Verbs) Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó. Phân loại: Nội động từ là những động từ không cần tân ngữ đi sau. Ví dụ: go, come, happen, fall, cry, …

Read More »

Đại Danh Từ

Dai danh tu

Đại Danh Từ Grammar Căn Bản (Pronouns) Đại danh từ là từ dùng để thay thế cho danh từ: Không rõ nghĩa: Ví dụ: The boy cannot leave his father; for if he should leave him, he would die. Nghĩa được xác định: Ví dụ: The boy cannot leave his …

Read More »

Câu Điều kiện

cau dieu kien

Câu Điều kiện (Conditionals) Grammar Căn Bản I- Mấy lưu ý về câu điều kiện: + Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề …

Read More »

Thì – Thời

thi trong tieng anh

Thì – Thời Cách dùng các thỜI/thì (Tenses in English) Thời hiện tại thường: + Thời hiện tại được dùng để diễn tả: Grammar Căn BảnViệc hiện có, hiện xảy ra Ví dụ: I understand this matter now. This book belongs to her. Sự hiển nhiên lúc nào cũng thật/chân …

Read More »