Học Tiếng Anh miễn phí 100%

HocTiengAnh.info là website chuyên cung cấp kiến thức Tiếng anh miễn phí dành cho người dùng. Chúng tôi cung cấp các bài học Tiếng Anh miễn phí như: cách học Tiếng anh, phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả, ngữ pháp Tiếng Anh, bài tập Tiếng Anh, hàng nghìn các bài luyện nghe Tiếng Anh, video Tiếng Anh. Ngoài ra HocTiengAnh.info còn là diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh sao cho hiệu quả giữa các thành viên trên khắp mọi miền.

Recent Posts

Phân Động Từ ( Động tính từ)

phan dong tu

Phân Động Từ ( Động tính từ) (Participles) Định nghĩa: Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ. Các dạng của Phân động từ: Grammar Căn Bản ACTIVE (Chủ động) PASSIVE (Bị động) a/ PRESENT ….. writing being written …

Read More »

Giới từ Tiếng Anh

gioi tu tieng anh

Giới từ Grammar Căn Bản (Prepositions) Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ … Ví dụ: I went into the …

Read More »

Trạng Từ (Phó từ)

trang tu pho tu

Trạng Từ (Phó từ) (Adverbs) Grammar Căn Bản Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong …

Read More »

So Sánh trong Tiếng Anh

so sanh trong tieng anh

So Sánh (Comparisons) 1. So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So …

Read More »

Tính từ Tiếng Anh

tinh tu tieng anh

Tính Từ Grammar Căn Bản (Adjectives) Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc …

Read More »